PÖYTÄKIRJA

1.Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reino Konka avasi kokouksen klo 19.35 ja toivotti paikalla olijat tervetulleeksi. Konka kiitti Suomen Kylätoiminta ry:n myöntämästä kultaisesta ansiomerkistä, joka luovutettiin hänelle kyläyhdistyksen pikkujouluissa 21.11.2015.

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Konka ja sihteeriksi Johanna Kola.

3.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Laine ja Jonna Halonen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Lisättiin kylien internet-sivut kohtaan 15. Muut asiat.

6.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Päivi Teräväinen esitteli tilinpäätöskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Vuosikertomuksen jokainen sai luettavakseen.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Kokous keskusteli toimintasuunnitelmasta. Vahvistettu toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin. Kokous päätti vapaaehtoisesta jäsenmaksusta yrityksille. Tästä laitetaan ilmoitus kyläyhdistyksen internet-sivuille.

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2015
Puheenjohtajaksi valittiin Reino Konka ja varapuheenjohtajaksi Esa Vigren.

10.Valitaan hallituksen muut jäsenet
Erovuorossa ovat Tapani Forsstöm, Sini Rastas ja Päivi Teräväinen. Jatkavat ovat Jonna Halonen, Johanna Kola ja Kari Laine. Valittiin erovuorossa olevat uudelleen, joten hallitus jatkaa entisellään.

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Valitaan Oiva Tammi ja Niina Vainimo. Varalle Veli-Pekka Korhonen ja Raimo Hölttä.

12.Valitaan Valkealan Kylät ry:n hallituksen jäsen ja varajäsen
Valitaan hallituksen jäseneksi Kari Laine ja varajäseneksi Johanna Kola

13.Valitaan jäsen ja varajäsen kylien neuvottelukuntaan
Jäsenenä jatkaa Sini Rastas ja varajäsenenä Reino Konka.

14.Pihlajasaari – Elovalkeatkylä 2016