Tuohikotin kyläyhdistys ry:n yhteystiedot

Puheenjohtaja – Sami Hänninen, 040-7217717

Sihteeri – Pirjo Kola, p.040-832 1596