Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta.

Verla-Selänpään kulttuurimaisemaa on vuoden 2013 inventoinnin tulosten perusteella ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden hyväksymisprosessi on käynnissä ympäristöministeriössä.