Valkealan Kylät ry sääntömääräinen syyskokous 28.11.2017

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 28.11.2017 kello 18.00 – 18.30

Paikka: Lappakoskentie 364, HARJU, Valkeala Osallistujat: Hely Muhli/Vuohijärvi, Riitta Hinkkurinen/Vuohijärvi, Seppo Nikkanen/Toikkala, Lasse Aronen/Kääpälä, Jari Boman netti yht.hlö, Mika Nikkanen/Lappakoski, Keijo Kouvonen/Kirkonkylä, Lasse Torri/Lappakoski, Outi Väkevä/Kouvolan kylä, Merja Kotola pj./Selänpää, Sini Rastas siht., Kari Laine/Pihlajasaari, Simo Teräväinen Valkealan Museoyhdistys.

 

 1. Puheenjohtaja Kotola avasi kokouksen.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kouvonen, sihteeriksi Sini Rastas ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Outi Väkevä sekä Hely Muhli
 3. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.
 4. Kokous hyväksyi esityslista.
 5. Kokous hyväksyi ja vahvisti hallituksen esitykset palkkioista sekä kulukorvauksista vuodelle 2018.
 6. Kokous hyväksyi ja vahvisti hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi 2018 (liite2), tulo- ja menoarvion 2018 sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun osalta vuodelle 2018 (liite1).
 7. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Merja Kotolan Selänpäästä. Edelleen päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä koostuu jäsenkylien lukumäärästä ja että jäsenkylä ilmoittaa VaKy ry:lle valitsemansa edustajan sekä henkilökohtaisen varaedustajan yhteystietoineen ensisijaisesti VaKyn nettisivujen kautta.
 8. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jouko Pasi
 9. Kokous ei saanut käsiteltäväkseen muita asioita.
 10. Kokoukselle tiedoksi saatettuja asioita
  • Jev-säätiöltä 1000 euron apuraha bussiretkeen.
  • Mölkkymestaruuskisat pidettiin 12.8.2017 edellisvuoden voittaja kylän Toikkalan jääkiekkokaukalolla. Mölkkymestari 2017 on Pihlajasaari.
  • Valkealan kylien työfoorumi 1-2.9 mahdollisti kyläkummien kohtaamisen.
  • Valkealan kylät ry on rekisteröity yhdistysinfo.fi – palveluun.
  • VaKyn nettisivujen alusta on päivitetty. Kylille on 1.10-17 järjestetty nettisivujen käyttökoulutusta.
  • Itsenäisyyspäivän 6.12.2017 seppeleenlaskuun osallistuminen.
 11. Kokouksen puheenjohtaja Kouvonen kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18:30

LIITE 1 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

LIITE 2 Toimintasuunnitelma 2018

Taidot

Lähetetty

9.12.2017