Valkealan Kylät ry sääntömääräinen syyskokous 04.11.2018

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Sunnuntai 4.11.2018 klo 13.00 – 13.30

Paikka: Orilammenmaja , Voikoskentie 138 479710 Hillosensalmi

 1. Puheenjohtaja Kotola avasi kokouksen.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Nikkanen, sihteeriksi Hely Muhli ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kalevi Siikonen ja Terttu Siikonen.
 3.  Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.
 4. Kokous hyväksyi esityslistan
 5. Kokous hyväksyi ja vahvisti hallituksen esitykset palkkioista sekä kulukorvauksista vuodelle 2019. Liite1
 6. Kokous hyväksyi ja vahvisti hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi 2019 (liite2), tulo- ja menoarvion 2019 sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun osalta vuodelle 2019 (liite1).
 7. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Keijo Kouvosen Kirkonkylältä. Edelleen päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä koostuu jäsenkylien lukumäärästä ja että jäsenkylä ilmoittaa VaKy ry:lle valitsemansa edustajan sekä henkilökohtaisen varaedustajan yhteystietoineen , Mika Nikkanen lähettää kylille yhteystietolomakkeet sähköpostitse.
 8. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jouko Pasi.
 9. Muut asiat:
  • Merja kotolan luopuessa puheenjohtajuudesta, hänen halluussaan olevat yhdistyksen tavarat päätettiin antaa vara puheenjohtaja Mika Nikkasen Haltuun.
 10. Kokoukselle tiedoksi saatettuja asioita:
  • Jev-säätiöltä 1000 euron apuraha bussiretkeen.Bussiretki toteutui la 15.9.2018 osallistujia oli 25 kpl
  • Mölkkymestaruuskisat pidettiin 11.8.2018 edellisvuoden voittajakylän Pihlajasaaren maamiesseurantalolla. Mölkkymestari 2018 on Toikkalan kylä.
  • Valkealan kylien työfoorumi pidettiin 31.8 -1.9.2018 orilammen majalla
 11. Kokouksen puheenjohtaja Nikkanen päätti kokouksen klo 13.30

 

LIITE 1 Tulo-menoarvio, palkkiot sekä kulukorvaukset että jäsenmaksut 2019

LIITE 2 Toimintasuunnitelma 2019

Taidot

Lähetetty

13.1.2019