Valkealan Kylät ry sääntömääräinen kevätkokous 11.4.2016

Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 11.4.2016 kello 18
Paikka: Valkealan kristillinen kansanopisto, Kansanopistontie 53, 47830 HASULA
Osallistujat:

Terttu Siikonen/Vuohijärvi, Veli Siikonen/Vuohijärvi, Aulikki Kylliäinen/Toikkala, Abraham Sutela/Kääpälä, Mika Nikkanen/Lappakoski, Keijo Kouvonen/Valkealan kylä, Outi Väkevä/Kouvolan kylä, Merja Kotola pj./Selänpää, Sini Rastas siht., Kari Laine/Pihlajasaari, Tuomo Frosti/Verla, Ari Almgren/Tirva, Minna Kylliäinen/Tuohikotti
Eija ja Erkki Seppälä olivat paikalla vastaanottamassa Vuoden kyläteko – kunniakirjan/2015 kukituksin. Valkealan Kylät ry:n hallitus myönsi Seppälän pariskunnalle kunniakirjan Selänpään aseman hyväksi tehdystä työstä. Seppälät poistuivat paikalta ennen kokouksen avausta.

1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Merja Kotola avasi kokouksen.

2) Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Kotola, sihteerinä toimi Sini Rastas ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Kylliäinen ja Rami Sutela.

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

5) Ilmoitusasiat

  • Veli Siikonen toivotti tervetulleeksi Vuohijärvi  -päivään perjantaina 27.5.2016
  • Mika Nikkanen kertoi, että hanke Lappakosken ja Jokelan (SaarentoJokelan) kyläyhdistysten välillä on vahvistumassa.
  • Keijo Kouvonen kutsui tervetulleeksi Puotimuseon avajaisiin 6.6.2016

6) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2015

Päätös: Sihteeri esitteli tilit, toiminnantarkastajan kertomuksen sekä toimintakertomuksen.

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Päätös: Kokous vahvisti tilit ja myönsi vastuuvapaudet.

8) Muut esille tulevat asiat

  • Todettiin valtakunnallinen Avoimet kylät –päivän olevan la 11.6.2016 ja mihin toivotaan kylien osallistuvan.
  • Kymenlaakson kylät organisoi markkinoinnin osalta hanketta kouvolan alueilla.
  • Rami Sutela toi terveisiä AlueSorvin kokouksesta ja missä oli keskusteltu sivukirjastojen mahdollisesta muuttumisesta miehittämättömiksi. Todettiin Valkealan kirjaston osalta henkilöstön hyvä asiantuntemus sekä palvelualttius ja minkä koetaan olevan iso menetys jos kaavailut henkilöstön osalta toteutuvat.
  • Kokous keskusteli mahdollisesta postikortti –hankkeesta. Keskustelu poiki ajatuksen kilpailun järjestämisestä esim. teemalla ”Minun Valkeala”.  Postikortteja olisi tarkoitus myydä yhdistyksen tapahtumissa mm. Litviikkimarkkinoilla, Maaseutufestareilla jne. Hallitus jatkaa aiheesta.
  • Valkealan Kylät ry on halukas järjestämään kylien väliset mölkkykisat  Litviikkimarkkinoiden yhteydessä. Mika Nikkanen vastaa tapahtuman tarkemmasta suunnittelusta ja kutsuu avukseen hallituksesta muutaman henkilön.

9) Kokouksen päättäminen Pj. päätti kokouksen klo 19:10
Merja Kotola pj.                  Sini Rastas siht.
Pöytäkirjantarkastajat:
Aulikki Kylliäinen               Rami Sutela

Taidot

Lähetetty

4.5.2016