Valkealan Kylät ry

Kehittyvät, vireät ja vetovoimaiset!

Valkealan Kylät ry on Kymenlaaksossa toimiva kyläyhdistysten yhteenliittymä. Yhdistys pyrkii hyödyntämään yhteistoimintaetuja sekä hankkii tarvittavaa tieto-taitoa kylien osallisuuden lisäämiseksi. Yhteistoiminnassa kyläyhdistyksien kanssa tavoittelemme elinvoimaista ja vireää maaseutua.

Tervetuloa!

Valkeala kartalla

Kehittyvät

Ihmisten osallisuus, etätyön ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen sekä monituloyrittäjyyden mahdollisuudet houkuttelevat asukkaita kyliin.

 

Vireät

Kylien elinvoimaisuuden vahvistamisessa tavoittelemme ihmiselle lisää mahdollisuuksia kehittää omaa asuinympäristöään.

Vetovoimaiset

Luonto ja ihminen tarvitsevat menestyäkseen yhä enemmän toisiaan. Puhdas luonto tuo viihtyvyyttä asukkaille ja työtä matkailuelinkeinolle.

Tapaaminen Valkealassa 21.3.2015

Tutustuttiin valkealan kylien nettisivustoon Läsnäolijoita oli useasta kyläyhdistyksestä ja tapaamisen tarkoituksena oli tutustua uuteen sivustoon. Sivuston julkaisun ajankohtaa pohdittiin, ja toiveena on saada uusi sivusto julkaistua mahdollisimman pian.

lue lisää

Tästä saat yhteyden VAKY:n nettiyhteyshenkilöön

1 + 1 =