Valitse sivu

Selänpää – kulttuurimaisema

Suur-Selänpään peltoaukea rautatien ja maantien välissä muodostaa yhdessä Nakon tilan rakennusten ja terveystalon sekä vanhan paloaseman kanssa moni-ilmeisen maisema-alueen. Nakon vanha päärakennus on 1860-luvulta ja komea tiilinavetta vuodelta 1933. Rakennuksia on peruskorjattu ja laajennettu myöhemmin useaan otteeseen. Valkoisiksi rapatut terveystalo ja vanhan paloaseman rakennukset ovat vuodelta 1948.

Selänpään kyläkeskus on syntynyt kulkureittien risteykseen ulomman Salpausselän eteläpuoliselle viljelysalueelle. Maisemaa hallitsevat mäet ja kumpuilevat, laajahkot peltoalueet teineen ja rakennusryhmineen. 1700-luvulla asutus oli hajallaan useissa eri kylissä, mm. Saanjärven eteläpuolella. Suur-Selänpään kyläkeskus oli nykyisen Rastaan tilan kohdalla. Tällä alueella oli 1700-luvun lopulla 11 taloa. Selänpään kulttuurimaisema on erityisen arvokas kokonaisuus.