Valitse sivu

Tuohikotin kasarmialue

Neljän suuren hirsirakenteisen kasarmin sekä niihin kuuluneiden talousrakennusten kivijalat ovat säilyneet 1800 luvun alkuvuosina rakennetusta Tuohikotin varuskunnasta, joka sijoitettiin sotilaallisesti tärkeiden maanteiden risteyskohtaan. Tuohikotin varustaminen liittyi samaan suunnitelmaan, jonka perusteella rakennettiin myös Utin, Järvitaipaleen ja Taavetin linnoitukset. Linnoitushankkeiden suunnittelijana ja toteuttajana oli kenraali Aleksandr Suvorov. Kasarmirakennukset purettiin vuonna 1860.