Valkealan kylien edustajat ja kyläkummit tapasivat Orilammen majalla 1.9.2017. Valkealan kylät ry:n koolle kutsumaan kummitapaamiseen pääsi paikalle kymmenen kyläkummia, joka on puolet VAKY:n jäsenkylien kummeista.

Valkealan Kylät ry:n puheenjohtaja Merja Kotola toivotti kummit ja kylien edustajat tervetulleeksi tilaisuuteen ja kertoi lyhyesti Valkealan Kylät ry:stä, johon kuuluu 20 Valkealan alueen kylää. VAKY:n toinen puuhanainen, sihteeri Sini Rastas, jakoi kummit ja kylien edustajat neljään ryhmään. Ryhmissä oli tarkoitus keskustella miten kyläkummitoimintaa pitäisi painottaa ja kehittää.Vaiheikkaan keskustelun jälkeen työryhmät esittelivät tuotoksensa muille ryhmille.

Esiin nousi asioita laidasta laitaan, mm vanhusten ateriapalveluiden tarpeesta neuvoloiden sijoittamiseen. Lisäksi esiin nousi kaavoitusasiat ja tietoliikenneyhteydet. Lähetettiinpä myös terveisiä lautakunnissa vaikuttaville valtuutetuille: ”Älkää alkako tinkimään kyläavustuksista ja kohdeavustuksista, jotka ovat monen kyläyhdistyksen toiminnan mahdollistaja, samoin kuin Kymin 100-vuotissäätiön ja JEV-säätiön avustukset”. Avustuksista suuri kiitos niin molemmille säätiöille kuin Kouvolan kaupungillekin.

 

Kuva Valkealan Sanomat.
Raimo Laine, Kalevi Siikonen, Jenny Hasu, Kari Laine ja Jouko Leppänen.
Taustalla Seppo Nikkanen, Marjatta Nykänen, Ari Almgren Minna-Kristiina Mattila, Mika Byman, Keijo Kouvonen ja Jyrki Muhli

Kuva Valkealan Sanomat
Outi Väkevä, Merja Kotola, Hely Muhli, Kirsi Seppälä, Janne Wall ja Mika Nikkanen